Tebriz Gezi Rehberi

Posted By : Kaveh Vosough/ 7 0

Tarih boyunca Farslar, Araplar ve Türkler arasında siyasi çekişmelere sebep olmuş ve sık sık el değiştirmiş Tebriz şehri, İran’ın en önemli merkezlerinden birisi konumunda. Tarihi açıdan da en zengin mekanları barındırmasıyla ünlüdür. Tarihte birçok kez depremler nedeniyle yıkıma uğramış ve birikimlerini kaybetmiş şehir, buna rağmen görülmeye değer pek çok tarihi eseri içerisinde barındırır. Azerbaycan ve Ermenistan’a komşu olan şehir İran içerisindeki eyaletlerden Güney Azerbaycan Eyaleti içerisinde bulunur ve İran’ın Azeri şehri diye bahsedilir. En çok Azeri vatandaşın yaşadığı bölgelerden birisidir. Türkiye’ye de yakın bir konumda olan bölgede Türkiye’den gelen ziyaretçilere oldukça yakın bir ilgi gösterilmekte ve Türkiye yakından takip edilmektedir. Dolayısıyla gezerken daha çok yakınlık hissedilen bir bölgedir.

Read more

Şiraz Gezi Rehberi

Posted By : Kaveh Vosough/ 11 0

Neredeyse her şehrinde farklı bir özelliğin, tarihi ve kültürel bir iklimin bulunduğu İran’ın bölgesinde bulunan devletlere hatta tüm dünyaya büyük etkisi olmuştur desek abartmayız. Şiraz kenti de İran için şairler ve düşünürler şehri olarak anılır. Osmanlı edebiyatını etkileyen en önemli şairler buradan çıkmıştır. Aynı zamanda güzel bahçeleri ve üzüm bağları, sıcakkanlı insanları ile romantik bir şehir olarak bile görülebilir.  İran’ın en çok ziyaretçi çeken merkezlerinden birisi olan şehir, bozulmamış tarihi dokusu ile açık hava müzesi olarak da adlandırılabilir. Pers İmparatorluğu ve Safevi Devletlerine başkentlik yaptığından çok fazla tarihi eser barındırır. Günümüzde ise hareketli bir yapıya sahip olan şehir, her yıl birçok ziyaretçiyi ağırlamakla birlikte sanayi ve ticaret için de önemli bir lokasyondadır.

Read more

Kaşan Gezi Rehberi

Posted By : Kaveh Vosough/ 16 0

İran’ın en eski yerleşim bölgelerinden birisi olan Kaşan şehri, ticaret yolları üzerinde kurulmuş olduğundan tarihte birçok farklı medeniyetin buluşma noktası olmuş. Şehir, İsfahan ve Tahran şehirleri arasında yer alıyor ve turistler için bu planla ziyaret edilebilir. Çok fazla yenileşme olmaması sebebiyle şehirdeki tarihi doku genel hatlarıyla korunmakta ve bu yüzden İran’daki ziyaretçiler açısından mutlaka görülmesi gereken bir bölge. Şehrin ismi ise içerisinde bulundurduğu köşk ve saraylardan geliyor. İçerisinde kırka yakın köşk bulundurması sebebiyle şehre köşkler adı verilmesi direkt ismiyle insanı kendine çağırıyor. Bunun yanında özel olarak hazırlanmış ve bakımı yapılan özel park ve bahçeler de gezilmesi gereken mekanlar arasında. Bu köşklerin her birini gezmek ve her birinin tarihi hikayesine tanıklık etmek de oldukça ilham verici birer deneyim.

Read more

İran’ın En Meşhur 5 Yemeği

Posted By : Kaveh Vosough/ 16 0

Bir ülkeyi gezerken ve o ülkeden bahsederken kimilerine göre en önemli unsurlardan biri mutfaktır. Yöre insanının damak zevki bize çok fazla bilgi verir, kimi zaman damak zevkimize uymazken kimi zaman yepyeni lezzetler keşfederiz. İran’ın damak lezzeti ise coğrafya sebebiyle bizimle belli başlı benzerlikle göstermekle birlikte bazı farklılıklar da barındırıyor. Burada yemekler oldukça et ağırlıklı olmakla birlikte en önemli fark ise pilav çeşitleri. Kullanılan pirinç ve yanlarına konan malzemelerle birlikte daha renkli bir pilav anlayışına sahipler. Örneğin kebap konusunda iddialı oran İran ile ülkemiz arasında bir rekabetten bile söz edilebilir. Bunları söyledikten sonra gelin İran’ın en meşhur beş yemeğine birlikte göz atalım.

Read more

İran’ın Doğal Güzellikleri Keşfedilmeye Değer

Posted By : Kaveh Vosough/ 16 0

Tam anlamıyla bir kültür ülkesi olan ve bu yönüyle pek çok meraklı ziyaretçiyi kendisine çeken İran’da gezip görülmesi gereken birçok doğal güzellik de bulunuyor. Bahçeleriyle ve sefa yaşamıyla ünlü olan bu coğrafyada tarih boyunca çeşitli insanlara ev sahipliği yapmış birçok doğal mekan bulunuyor.

Read more
İmam Meydanı

Dünya’nın En Büyük Meydanlarından Biri: İmam Meydanı (Nakş-ı Cihan)

Posted By : Kaveh Vosough/ 23 0

İran bulunduğu bölgede ve dünya üzerine çok özel bir konuma sahip ve dışarı kapalı yapısıyla her zaman insanların dikkatini çekmekte olan bir ülke. Özellikle İslam ülkeleri arasında en güçlü devletlerden birisi olması onu siyasi bir konuma taşırken, üzerinde pek çok dini inancın, farklı kültürün yaşayıp öldüğü ve kalıntılarının günümüze ulaştığını düşünürsek tam bir kültür cenneti. İran deyince akla gelen bir unsur da Şah ve İmam kavramları. Şah, İran’ın yüzlerce yıldır şahlar tarafından yönetilmesinin ardından yakın tarihteki İslam Devrimiyle beraber olumsuz bir çağrışım yaparken İmam ismi ise 12 imama işaret etmesi nedeniyle Şiiler için kutsal bir isim ve bu isimle pek çok cami ve yapı görebilirsiniz.

Read more

İsfahan Gezilecek Yerler

Posted By : Kaveh Vosough/ 32 0

İran’ın önemli tarihi eserlerinin bulunduğu bir şehirdir. İsfahan’ın önemini belirtmek için 16.yüzyılda çıkarılmış madeni paraların üzerinde bulunan “Isfahan dünyanın yarısıdır.” (esfahan nısf-e jahan) deyimi boşuna söylenmemiştir. İsfahan Sasaniler döneminde oldukça önemli bir yerleşim yeriydi, 7.yüzyılda Arapların eline geçti ve bölgenin merkezi oldu. 11.yüzyılda Selçukluların işgali sonucu imparatorluğun merkezi oldu. 1241 yılında ise Moğol orduları İsfahan’ı işgal etti.daha sonra Timur’un orduları da Isfahan’a saldırdı, 1388’de İsfahan’ı ele geçirince şehirde büyük bir katliam yaşandı. Isfahan, en parlak dönemini 15.yüzyılda yaşamıştır. Bu dönemde Safevi hükümdarı Şah Abbas, ülkeyi Moğollardan temizlemiş, İran’ın yarısından fazlasını elinde tutan Osmanlıları da Tebriz’e kadar uzaklaştırmıştır. Böylece ülkede birlik ve barışı hakim kılan Şah Abbas, İsfahan’ı başkent yapıp mimari gelişime ِönem vermiş ve günümüze kadar ulaşan ِnemli eserlerin yaratılmasını sağlamıştır. 15. yüzyılda 600 bin kişilik nüfusuyla Isfahan,dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi. Bu yükseliş dönemi, 100 yıldan fazla sürmüş ve Afganlıların İran’ı işgaliyle sona ermiştir. Başkent, önce Şiraz’a daha sonra da Tahran’a taşınmıştır. 19. yüzyılda Rus işgalcileri, İsfahan’a kadar ulaşmış ve 1916 yılında şehir, Rusların eline geçmiştir. İsfahan’daki ana yol olan Char Bagh (dört bağ) caddesi şehri kuzeyden güneye bölen uzun bir caddedir. Şehrin içinden geçen Zayende Rud Nehri, şehrin havasını yumuşatır ve Isfahan’a romantik bir güzellik katar. Bu nehir aslında Zerd Kuh-i Bahtiyari Dağları’ndan doğar, birkaç tünel ve sulama sisteminden geçerek İsfahan’a ulaşır. Uzunluğu 360 kilometredir. Bölgeye getirdiği olumlu etkisiyle tarım, bahçecilik ve meyve yetiştiriciliğinin en temel ihtiyacı olan taze ve kaliteli suyu sağlar. İsfahan’ın verimli topraklarında yetişen ürünler arasında kavun, elma ve nar en başta gelir. Ayrıca badem ve kiraz da İsfahan’ın vazgeçilmezleri arasındadır. İsfahan’a özel bir tatlı olan ve Antep fıstığı parçaları,un ve limon suyu ile yapılan bir tür koz helva olan “gez” de İsfahan’ın spesiyallerindendir.

Read more

Tahran Gezilecek Yerler

Posted By : Kaveh Vosough/ 56 0

İran’ın hem başkenti, hem de en büyük şehridir. Nüfusu 14 milyon civarındadır. Tüm İran nüfusunun beşte biri tahran’da yaşamaktadır. Tahran, bu özelliğiyle dünyada eşsizdir.

Tahran, İslam devrimi mücadelesinde kitlelere önderlik yapmıştır.bu devrim Müslüman aleminde ve tüm dünyada türünün tek örneğidir.

Yazın gerçekten sıcak dönemler yaşayan tahran ismi farsça’da “sıcak yer” demektir.

Tahran şehrinin kuruluşu neolitik çağlara kadar gitmektedir. Bu şehir, şimdi olduğu gibi Elbruz dağlarına sırtını dayamış küçük bir yerleşim yeri olarak doğmuştu.

Hemen yakınındaki rey şehri, 1197’de Moğollar tarafından yıkılana kadar tahran’dan daha gelişkindi. Rey şehri, Selçuklu imparatorluğunun kurucusu Tuğrul bey’in ilk başkenti olmuştu. Tuğrul beyin türbesi “burc-u tuğrul” adıyla halen rey şehrindedir.

Tahran rey şehrinin yıkılmasından sonra ticari merkez halini almaya başladı. 1783’te Kaçar Hanedanı’nın başkenti olunca tahran, siyasi bir önem de kazandı.

Daha sonraki dönemlerde kazandığı bu önemi, Kum ve Meşhed şehirlerinin dini merkez olarak yükselmesine rağmen yitirmedi.

Read more

Tebriz Gezilecek Yerler

Posted By : Kaveh Vosough/ 44 0

Ulaşım

Tebriz’e ulaştığınız ilk yer, otobüs terminali ise, kişi başı 1.000 tümen ödeyerek dolmuş taksiye binin ve şehir merkezindeki Caha Rah-e Şehnaz’ (Cahar: Dört, Rah: Yol) gidin. Tebriz’e trenle ulaştıysanız istasyon (Farsça: Rah Ahe)  çıkışında gene dolmuş taksilerden birine binerek Cahar Rah-e Şehnaz’daki şehir merkezine gidin.

Tebriz’in tarihsel geçmişine ait görüşler tartışmalıdır. Kimi tarihçiler, milattan öncesine kadar giden bir geçmişten söz ederken diğerleri Tebriz’in parlak döneminin İran’a İslamın gelişiyle başladığını söyler. Ancak arkeolojik kazılara göre Tebriz’in beş bin yıllık bir geçmişi olduğu kanıtlanmıştır.Arap güçlerinin Tebriz’i işgali, 642 yılına rastlar. Moğol işgali sırasında tahrip edilmeyen birkaç şehirden biri olarak Tebriz, şanslıdır. Safeviler devrinde Tebriz, bir süre için İran’in başkenti bile olmuştur. Arg-e Tebriz isimli Tebriz kalesi bu dönemden günümüze kadar kalabilmiş eserler arasındadır. Daha sonra Şah Tahmasb döneminde başkentlik görevi Kazvin şehrine verilmiştir. Bunda Osmanlı saldırılarından uzaklaşma isteğinin etken olduğu kesindir.

Tebriz’deki birçok tarihi eser, çeşitli dönemlerde yaşanan depremler yüzünden yıkılmış ve kaybolmuştur. Safevilerden  sonra gelen Kaçarlar döneminde Tebriz gene başşehir olmuştur. Bu dönemde sürekli olarak Osmanlı ve Rus ordularının akınlarıyla karşılaşan şehir, 20. yüzyılın başlarında uzun bir süre Rus işgali altında kalmıştır. Bu dönemden kalan en önemli miras, Azerbaycan sınırına kadar uzanan demiryolu hattı olmuştur.Son yüzyılda Tebriz’in İran tarihindeki rolü büyük oldu.1906’da “Anayasal Hareketlenme” diye bilinen siyasi olaylar sırasında Tebriz, merkez durumundaydı. 1950’de petrolün millileştirilmesi çalışmalarında ve 1978’den itibaren yaşanan İslam Devrimi sırasında da Tebriz, hep önemli bir merkez olmuştur. Çok sayında ünlü şairler yetiştirmesiyle tanınan Tebriz, dünyada şairleri için özel olarak yapılmış bir “Şairler Mezarlığı”na sahip olan tek şehirdir. Tebriz’in yetiştirdiği ünlü şairler arasında Saib Tabrizi, Ohadi Maraghani, seikh Mahmood Shabistani sayılabilir. Son dönemde yaşamış olan en ünlü şair ise hiç kuşkusuz Şehriyar’dır. Bu şairin asıl ismi: Seyyid Muhammed Hüseyin Behçet Tebrizi’dir. Şehriyar’ın en tanınmış eseri olan “Heydar Baba” şiiri, Tebrizlilerin dillerinden düşürmediği bir şiirdir. Bu şiirden bir bölümü kitabımızın “İran’daki Etnik Gruplar” bölümünde Azeriler başlığı altında bulabilirsiniz.Günümüzde Tebriz şehrin eski geleneğinde hemen bütün evler konak yapısındaydı, mutlaka bahçeli, meyve ağaçlı ve havuzlu olurdu.

Read more

Kaşan Gezilecek Yerler

Posted By : Kaveh Vosough/ 33 0

Şehir adının etimolojisi, kentin orijinal sakinleri olan Kasian’dan gelmektedir ve kalıntıları 9.000 yıl öncesine ait Tapeh Sialk’ta bulunur; Daha sonra bu şehir adı olarak nereye Kashian olarak değişti. 12. ve 14. yüzyıllar arasında Kaşan, yüksek kalitede seramik ve fayans üretimi için önemli bir merkezdi. Kaşan, Safevi Kings için boş vakit geçirmek için de bir tatil yeriydi. Bagh-e Fin (Fin Garden), özellikle, İran’ın en ünlü bahçelerinden biridir. Havuzlu ve bahçeli olan bu güzel bahçe, Şah Abbas için klasik bir Pers cennet vizyonu olarak tasarlandı. Orijinal Safevi binaları büyük oranda değiştirildi ve ağaçlar ve mermer lavabolar düzeni orijinaline yakın olsa da, Qajar hanedanı tarafından yeniden inşa edildi. Ancak bahçe, ilk olarak 7000 yıl önce Cheshmeh-ye-Soleiman’ın yanında kurulmuştur. Bahçede ayrıca, 1852’de İran Kralı Nasır-El-Din Şah’ın Şansölyesi olan Amir Kabir olarak bilinen Mirza Taghi Han’ın öldürülmesi yerinde olduğu biliniyor. Kaşan’ın 4 km batısında yer alan Sialk Hillock’taki arkeolojik keşifler, bu bölgenin tarih öncesi çağlarda medeniyetin başlıca merkezlerinden biri olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Kashan, İran’ın Elam dönemine kadar uzanır. Sialk ziggurat, bugün 7500 yıl sonra Keşan banliyölerinde halen duruyor.

Read more