Mehr Tapınağı, Marağa Şehırı

25

Nov
2019

Mehr Tapınağı, Maragheh

Posted By : Kaveh Vosough/ 559 0

Arsak Hanedanı döneminde İran’ın eski kültürünün ve dininin bir parçası olan Mithraism, genişledi ve şimdiye kadar İran’da ve elbette Doğu Azerbaycan’da birçok tapınak bulundu. Maragheh’deki Mehr Tapınağı, uzun bir geçmişi olan tapınaklardan biridir. Maragheh, İran’ın en eski şehirlerinden biri olup, geçmişte burada Mithraism ile ilgili birçok tapınak bulundu. Yeraltı Mehr Tapınağı Berjuy Köyü’nde bulunuyor ve Mithraism’e bağlı bu tapınak kentte görülmeye değer tarihi yapılardan biridir. Tapınağa girdiğinizde, mağaranın girişinde hilal şeklinde bir yeraltı salonu bulunmaktadır. Yeraltı kubbe benzeri bir çatı ile birkaç penceresi bulunmaktadır. Bu pencereler ışığın içeriye girmesi için yapıldı. Duvarlarında yazılar ve Kurandan ayetler bulunmaktadır. Ne yazık ki bu yazıtların bazıları zamanla tahrip olmuştur. Ana salonun sonunda küçük bir ahşap kapıya ulaşan iki basamaklı bir platform bulunmaktadır.

Taştan yapılmış tapınağın içerisinde, duvarın çevresini saran güzel tonoz sıralardan oluşan 6 metre yüksekliğinde dairesel bir salon bulunmaktadır. Kültürel Miraz, El Sanatları ve Maragheh Turizm Dairesi’ne göre, tapınak güneşe tapınma yeri ve İslam’ın gelişinden önce törenlerin yapıldığı bir yerdi, ancak bundan sonra cami olarak kullanıldı. Tapınağın en önemli kısmı, salonun sonunda bulunan Mehrab’ı (Altar) ve Tanrı’ya ve bu dünyanın gerçekliğine açılan bir pencere olarak kabul edildi.

Mehr (Mithra) Tapınağı, İran’daki bilinen dört Mithraism tapınağından biri ve Doğu Azerbaycan’ın en eski yerlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ancak bu tapınağın birbirine bağlanmış ve yer altına oyulmuş birbirine bağlanmış birçok odası bulunmaktadır. Buna rağmen bu tapınağın henüz çoğu kazılmamıştır.

Mehr tapınağını kalıntıları Maragheh’de bulunan ilk ve tarih öncesi tapınaklardan biridir. Ve bu şehirdeki antik çağ için güçlü bir kanıttır. Mehr’in ritüeli ve törenleri, Partiler döneminde farklı dinlere daha açık oldukları ve onlardan sonra Sasanilerin aksine inandıkları, Part döneminde bu tarihi yerde varlığını korumaktaydı.

Mimarinin yan ısıra dekoratif unsurlarından Part İmparatorluğu ve Mitraizm ideolojisi ile ilgili olduğu sonucuna varılabilir.

Burası, Mehr ibadetçilerinin dua ettikleri bir yerdi. Su, toprak, ateş ve havanın dört elementine inanıyorlardı. Kubbesi bulunan tapınağın ayrıca sunak, bekleme odası ve ana salon gibi farklı bölümleri bulunmaktadır.

İlhanlı döneminde burası bir manastıra dönüştürüldü. Safevi döneminde, Molla Masoum Maraghi’nin cenaze töreninden sonra, birçok hacı ve Hz. Muhammed’in soyundan gelenlerin ziyaret ettiği bir hac yeri haline geldi. İslami döneminde duvarlara bazı Kuran ayetleri işlenmiştir.

Yaklaşık 700 yıl önce burası, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in torunlarından birinin buraya gömüldüğünde Müslümanlar için kutsal bir yer haline geldi. Böylece burası Mithraism’den daha çok İslami kutsal bir yer haline geldi. Şimdi, Kuran’dan sure ve ayetler buranın duvarlarına oyulduğu görülmektedir.

Ozamandan beri yerel halk bu yere farklı isimler vermiştir, İmamzade Masume Maragheyie, Khanghah, Ojag ve Oleya.

Burası 1978 yılından beri Ulusal İran Mirası olarak kayıtlardaki yerini almıştır.

Administrator

İran Kültür Turları - Duman Tour

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.