Süleyman Tahtı, İran

23

Nov
2019

Taht-ı Süleyman, Takab

Posted By : Kaveh Vosough/ 619 0

İlk görüşte Takht-e Süleyman’ın (Süleyman Tahtı) bütün kompleksi oldukça gizemli görünüyor. Süleyman’ın kendisi gibi birçok soru ve merak uyandırıyor. Doğal olarak kutsanmış olan Takht-e Asker, kuzeybatı İran’ın Batı Azerbaycan eyaletindeki dağlarla çevrili uzak bir ovada yer almaktadır. Farklı dinlere sahip çeşitli imparatorluklar ve hanedanlar İran’ı yönetti. Sonuç olarak, yüzyıllar boyunca birçok kutsal toprak ve camii, tapınak ve kiliseler gibi yapılar inşa edildi.

Takht-e Asker, Zendan-e Soleyman (yani Süleyman Hapishanesi anlamına gelir) olarak bilinen eski bir volkanın egemen olduğu çevre düzlükten yaklaşık 60 metre yukarıda oval bir platformda, yaklaşık 350 m ve 500 m ölçülerinde bir vadide yer almaktadır.

İran’ın bir parçası olmak için kullanıldığı şekliyle Sasani İmparatorluğunun 5. Yüzyılda bölgede Zerdüştlük önemli bir din olmuştu. 5. Yüzyılın ortalarında, buranın inşası başladı ve sonraki yüzyılda bir Zerdüşt tapınağına dönüştü.

Bizans ordusu buraya gelerek savaşta bölgeyi yıktı. Yüzyıllar sonra bir kez daha, İlhanlı hanedanlığı, tapınağın temelleri üzerine bir saray inşa edilmesini emretti. Ayrıca bazı yenilen yapılandırmalar da yaptılar. Yine, kompleks 14. Yüzyılın ortalarında terk edilmişti. Son olarak UNESCO Takht-e Süleyman kompleksini 2003 yılında Dünya Mirası Listesi’ne aldı.

Kalsiyum bakımından zengin bir ovanın içerisinde yer alan müstahkem alan, Temmuz 2003 te Dünya Mirası Listesi’ne alındıktan sonra buranın önemi arttı. İlhanlı döneminde yeniden inşa edildiğinde görkemli bir yapı halini almıştı.

Tarih öncesi ve Medes tapınağının kalıntılarından oluşan Süleyman Hapishanesi de bu topluluğa dâhil edildi. Uyuyan volkanlar, kaplıcalar ve Takht-e Süleyman çevresindeki akarsular görülmeye değerdir.

Batı Azerbaycan Eyaletinde, Takab’ın 45 kilometre doğusunda bulunan ve daha önce Nosratabad olarak bilinen Takht-e Soleyman köyünün yakınında bulunan tarihi bir bölgenin adıdır.

Takht-e Soleyman, bazı Sasani saraylarının ve Azar Goshnasp yangın tapınağından oluşan eski bir bölgedir. Bu bölgenin yakınında Zendane-e Soleymen (Süleyman Hapishanesi) ve Takht-e Bilkis adında iki antik kompleks daha vardır. Bu bölgenin Mesih’ten 1000 yıl öncesine dayandığını kanıtlayan Zendan-e Soleyman civarında Medes ve Schytianların bazı kalıntıları bulundu. Bazı tarihçiler bu bölgeye “Şiz Antik Kenti” adını verdi.

Shiz, UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak kabul edildi ve yakın gelecekte yeniden inşa edilecek.

Son yıllarda Paleolitik dönemi araştırması sırasında Süleyman’ın iki antik alanı keşfedilmiştir. Ayrıca, bu alanda Orta Paleolitik Çağ’da geçici ikametgâh olan Chal Tappeh ve bazı alet yapımına dair kanıtlarla Chaqmaq Li bölgesi keşfedilmiştir.

Keşfedilen en eski İslam öncesi Takht-e Soleyman dünya mirası kompleksinin kalıntıları Paleolitik ve Kalkolitik, Demi Çağı ve Sasani tarihi dönemine aittir. Alan Takht-e Soleyman olarak adlandırılmasına rağmen, geçmişte Ganzak, Ganjeh, Ganjak, Gazka ve Shiz gibi çeşitli isimlerle anıldı. Safevi döneminde Takht-e Soleyman olarak biliniyordu.

Administrator

İran Kültür Turları - Duman Tour

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.